მასალების მართვა ხდება საიტიდან.
აუცილებელია შეხვიდეთ საიტზე როგორც ადმინისტრატორი (ან ნებისმიერი სხვამომხმარებელი, რომელსაც ააქვთ მასალების რედაქრირების უფლება).

სამართავი პანელის აპროლი განსხვავდება მომხმარებლის-ადმინისტრატორის პაროლისაგან.
თუ თქვენ არ იცით ადმინისტრატორის პაროლი,შექმენით აალი მომხმარებელი სატანადო უფლებებით (სამართავი პანელი - მომხმარებლები - მომხმარებლის დამატება).
ადმინისტრატორების შესვლის ფორმა მუშაობს ფუნქცია "მომხმარებლები"-ს გამორთვის შემდეგაც კი.